Over Cliotravel expeditions to the past

'Cliotravel expeditions to the past' is een Historisch Reisgenootschap en is in 2016 opgericht door geschiedenisconnaisseur Leon Moonen. Lid worden is heel eenvoudig door jouw emailadres op te sturen naar leonardomoonen@gmail.com; dit lidmaatschap is gratis en kent verder geen verplichtingen. Na aanmelding ontvang je regelmatig een nieuwsbrief met ons reisaanbod.

Contact:
a Klaproosstraat 7, 6088 AX Roggel
m +31 (0) 6 19 67 53 94
e leon@cliotravel.nl 
w www.cliotravel.nl
messenger Cliotravel

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief!

Ontvang als eerste onze laatste historische expedities

(Uiteraard gaan we zorgvuldig met jouw mailadres om, zie ook onze Privacyverklaring)

  •  

De 4 zuilen van Cliotravel

1. Educatie. Een reis van Cliotravel heeft tot doel om de geschiedkundige kennis en daarmee het historisch begrip en inzicht van de deelnemers te vergroten. De reis is dus altijd historisch-educatief van aard. Maar dat betekent niet dat humor geen rol speelt. Een reis van Cliotravel is dan ook het beste samen te vatten in het adagium van Brederode: "ter leering ende vermaeck".

2. Authenticiteit. Cliotravel bewandelt niet de platgetreden toeristische paden en bezoekt juist de verstopte historische parels en speurt naar de bijzondere verhalen. De grote, bekende toeristische bezienswaardigheden laten we veelal links liggen. U komt op plekken waar de gewone toerist niet vlug zal komen. Dit streven stelt eisen aan de groepsgrootte. Groepen zijn dan ook meestal niet groter dan 8 tot 10 deelnemers.

3. Beweging. De slogan 'Expeditions to the past' wil uitdrukken dat we actief bezig zijn. Er wordt dus een bepaalde mate van fitheid van de deelnemers verwacht. We bewegen, wandelen en nemen weinig pauzes omdat we de tijd ten volle willen benutten. Natuurlijk nemen we voor het eten wel ruim de tijd. We blijven tenslotte Bourgondiers.

4. Duurzaamheid. Cliotravel streeft naar duurzaam toerisme. Dit betekent dat we respect tonen voor mensen, cultuur en natuur. We gaan allianties aan met kleine aanbieders, zodat geldstromen in de lokale economie worden besteed.

Privacyverklaring

(Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Historisch Reisgenootschap Cliotravel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- Voor- en achternaam
- Betaalgegevens
- Registratie van geboekte reizen, dagtochten en excursies

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leonardomoonen@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben?
Historisch Reisgenootschap Cliotravel verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het maken van een bevestiging en factuur voor de ingeschreven reis/ excursie/ dagtocht
- Verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vindt u onderaan elke nieuwsbrief)
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Data te verstrekken van nog te plannen reizen/ excursies/ dagtochten

Historisch Reisgenootschap Cliotravel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Historisch Reisgenootschap Cliotravel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 5 jaar.

Delen met anderen
Historisch Reisgenootschap Cliotravel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Historisch Reisgenootschap Cliotravel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Historisch Reisgenootschap Cliotravel gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Historisch Reisgenootschap Cliotravel gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen vasthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar leonardomoonen@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Historisch Reisgenootschap Cliotravel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Historisch Reisgenootschap Cliotravel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via leon@├žliotravel.nl