Ontdek de kastelen van Horst aan de Maas

Bustocht:

Bustocht op zondag 9 juli a.s.
Aan boord is schrijver Ton van Reen aanwezig, die tijdens de bustocht zal vertellen over het kastelenleven. 

Start:
Kasteel Huys ter Horst
Kasteellaan 2
Horst

Tijd:
12.30-18.00 uur

Reissom:
€ 24,50 p.p.
Inclusief: koffie/ thee met een lekkere kasteelvlaai

Inclusief:
- Vervoer met een touringcar
 - Koffie/ thee met lekkere Kasteelvlaai
- Afsluiting met drankje en klein borrelhapje. 

Opgave voor deze bustocht :
mail naar leon@cliotravel.nl
 

Om de historie van de kastelen van Horst aan de Maas meer onder de aandacht te brengen organiseren het toeristisch ondernemersplatform Visit Horst aan de Maas en historisch reisgenootschap Cliotravel een kastelen Verhalentocht per touringcarbus op zondagmiddag 9 juli a.s. Tijdens de bustocht reist schrijver en kastelenkenner Ton van Reen mee, die onderweg vertelt over het leven op een kasteel. De bustocht start vanaf Kasteel Huys ter Horst. Opgave kan door een mail te sturen naar leon@cliotravel.nl

Riddermatig
Bij de Vrede van Utrecht in 1713 kwam een groot gedeelte van wat we tegenwoordig kennen als Noord-Limburg onder het gezag van de koning van Pruisen. Dit zogeheten Pruisisch-Gelders Overkwartier, met ook territoria in het huidige Bundesland Nordrhein-Westfalen, heeft bestaan tot de komst van de Franse revolutionairen in 1794. Als feodale rechtsopvolger van de hertog van Gelre was de koning van Pruisen verplicht om de oude Gelderse zeden en gewoonten te eerbiedigen. Eén van die gebruiken betrof de instelling van een Statenvergadering. Een belangrijke eis om deel te nemen was het bezit van een Riddermatig goed. Er was wel altijd veel onduidelijkheid geweest welke kastelen en versterkte huizen nu eigenlijk als Riddermatig golden. Pruisen besloot om met de hun typische 'Gründlichkeit' aan deze schimmigheid een einde te maken en stelde in 1724 een lijst op van Riddermatige kastelen.

Steengroeve
Het Pruisisch-Gelders Overkwartier was op zijn beurt weer opgedeeld in Ambten. Eén van die Ambten was het Land van Kessel, met daarin de huidige gemeente Horst aan de Maas. In deze gemeente werden maar liefst 10 kastelen als Riddermatig erkend. Veel van deze kastelen zijn inmiddels verdwenen of tot een ruïne vervallen. Met name de tegenwoordige staat van kasteel Huys ter Horst, nog in 1738 door Jan de Beijer in volle glorie getekend, roept de vraag op: "Hoe kan een kasteel zo ernstig in verval raken?". Vaak was oorlog of brand de oorzaak, maar in dit geval was simpelweg verwaarlozing de boosdoener. Als een kasteel niet meer werd bewoond dan volgde afbraak. Stenen werden vroeger ter plaatse gebakken in een veldoven. Dat was een tijdrovend proces waarbij ook vaak een gedeelte van de productie mislukte. Wij hebben er het woord misbaksel aan overgehouden. Kortom, in het verleden waren de bouwmaterialen vele malen duurder dan de arbeid, een situatie die we in onze tijd nauwelijks kunnen voorstellen omdat inmiddels het omgekeerde geldt. Een verlaten kasteel was dus een ideale steengroeve.

De bustocht is een onderdeel het project 'Versterking beleving kastelen'. In dit kader organiseert Visit Horst op woensdag 16 augustus a.s. op Kasteel Huys ter Horst een Kids Kastelenmiddag. Deze middag worden gratis aangeboden, dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Horst aan de Maas. Meer info over deze kinderactiviteit vindt u op https://www.visitnoordlimburg.nl/nl/kids-kastelenmiddag-op-kasteel-huys-ter-horst