Zwarte Grens
Een historische tocht naar de achtergronden van dit openluchttoneelspel


Van woensdag 22 juni t/m zondag 26 juni wordt op de grens van de dorpen Neer en Kessel enkele keren het openluchtschouwspel De Zwarte Grens opgevoerd. Het open-air toneelstuk handelt over een twist  over het gebruik van  de "gemeyne" (gemeenschappelijke) gronden, dat zich vier eeuwen geleden tussen beide dorpen zou hebben afgespeeld. Met onze excursie op vrijdag 24 juni gaat u terug naar deze tijd en zult u het verhaal achter dit toneelstuk beter leren begrijpen. 

In de 17de eeuw werden de onontgonnen gronden, het zogeheten niet in cultuur gebrachte land zoals heide en veen, gemeenschappelijk gebruikt. De dorpelingen weidden er hun vee, haalden er de turf voor hun kachels en maaiden er de heide voor hun potstallen, een soort putstal waar het strooisel werd gemengd met de uitwerpselen van het stalvee, dat vervolgens als bemesting werd uitgestrooid over de akkers. Kortom; deze 'woeste gronden' hadden een grote economische betekenis.

Uit de overlevering weten we dat tussen de Peeldorpen nogal eens onenigheid ontstond over het gebruik van deze gronden. Waar de grens precies liep was namelijk lang niet altijd duidelijk. Het was tenslotte onontgonnen Peelgebied met moerassen en vennen. De grens tussen Neer en Kessel was heel bijzonder, want het was niet alleen een dorpsgrens, maar ook een afscheiding tussen twee graafschappen. Kessel behoorde namelijk tot het Land van Kessel en gold als Gelders gebied, terwijl Neer tot het graafschap Horne behoorde. Een strijd tussen deze twee dorpen oversteeg dus het dorpsbelang.  De initiatiefnemers van De Zwarte Grens hebben zo'n vete aangegrepen om een geromantiseerd toneelstuk op de planken te brengen. Het is overigens uit de archieven niet op te maken hoe deze strijd is afgelopen. 

Met deze busexcursie krijgt u een inzicht in deze vroegere 'grensconflicten' tussen de Peeldorpen. Maar tevens maakt u een landschapsreis naar de 17de eeuw, toen het onherbergzame Peelgebied zich helemaal uitstrekte van Grave in het noorden tot Weert in het zuiden. Kortom, wenst u meer te weten over boerenschansen, kastelen, landweren, vetes over "gemeyne" gronden, neem dan deel aan deze verzorgde busexcursie. 's Avonds is het mogelijk om een kaartje voor het openlucht-toneelstuk De Zwarte Grens te reserveren.  

Wij bezoeken met onze comfortabele bus kasteel Horn (we worden ontvangen door kasteelheer R. Magnee), het gebied rondom Neer, de schans van Neer, klooster Keyzerbosch met uitgediepte gracht, de landweer in Kessel-Eik, kasteel Keverberg in Kessel, museum Peel en Maas in Helden, de Onderse Schans in Helden (hersteld), de Gekke Graaf (grensafscheiding tussen de graafschappen Gelre en Horne, tegenwoordig het Neers Kanaal) en een restant van de Peel in Meijel. 

Bij de excursie is het volgende inbegrepen: 
* Vervoer in een luxe touringcar;
* Entree tot het kasteel Horn;
* Koffie/ thee met vlaai;
* Voordracht in museum Peel en Maas in Helden over de grenstwisten tussen de Peeldorpen (spreker: J. Cuijpers);
* 3-gangen diner in trefcentrum Aldenghoor te Haelen
Opstapplaats: Parkeerplaatsen Trefcentrum Aldenghoor Kasteellaan 7A te Haelen
We starten om 13.00 uur. Het diner in Haelen is om 18.00 uur. 

De reissom van deze eenmalige en complete busexcursie bedraagt € 67,50. In dit bedrag zijn de consumptie's bij het diner niet inbegrepen. 

Optie: Wij kunnen aansluitend aan het diner een ticket voor De Zwarte Grens voor u verzorgen. Het toneelspel begint om 20.00 uur in Neer en een kaartje kost € 19,50. Ben er wel vlug bij, want we hebben maar een beperkt aantal kaarten in consignatie. 


De reis in een notendop:

Busexcursie in Noord- en Midden-Limburg waarbij we op zoek gaan naar de achtergronden van De Zwarte Grens en we ook een reis maken naar het Peellandschap van de 17de eeuw

Datum en tijd:
Vrijdag 24 juni van 13.00 tot 19.30 (incl. diner) 

Opstapplaats: 
Trefcentrum Aldenghoor Kasteellaan 7A te Haelen 

Optioneel: bezoek aan het openlucht-toneelspel De Zwarte Grens.
Start: 20.00 uur

Reissom: 
€ 67,50 p.p. all inclusive

Optie: toneelkaartje  € 19,50 p.p.


Voor meer informatie over het openlucht toneelstuk, klik op www.dezwartegrens.nl


Online boeken

Boek uw reis op tijd. Wij bevestigen uw boeking per e-mail.